Informacja

Odwołanie zakazu podlewania ogródków przydomowych  Z dniem 03 lipca 2019r Zakład Komunalny w Kostrzynie odwołuje zakaz podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych i napełniania ba...

informacja

Kostrzyn, dnia 02.07.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z przyczyn technicznych w dniu 10.07.2019 roku stacja zlewcza na terenie przepompowni Ignacewo 1A będzi...