INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 11.09.2018 r. zostaje otwarty punkt zlewny na Głównej Przepompowni Ścieków w Kostrzynie. Wobec powyższego prosimy o nie zrzucanie ścieków z terenu Gminy Kostrzyn...

awaria na przyłączu wodociągowym

  Kostrzyn, dnia 08.09.2018 r INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii na przyłączu wodociągowym w dniu 08.09.2018 roku  wystąpi prze...

AWARIA KOSTRZYN UL. DĄBROWSKIEGO

  Kostrzyn, dnia 05 września.2018 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii na przyłączu wodociągowym w dniu 05.09.2018 roku na ul...

INFORMACJA

Informujemy, iż uruchomienie stacji zlewczej na Głównej Przepompowni Ścieków ul. Ignacewo 1 w Kostrzynie przewidujemy w terminie od 22 września br. Powyższe podyktowane jest koniecznością wpr...

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców Gminy Kostrzyn, że od dnia 10.08.2018r proces technologiczny dla Oczyszczalni Ścieków w Skałowie został przywrócony do pełnej sprawności. Oczyszczalnia działa w spos...

INFORMACJA

Szanowni Państwo! Informujemy, że zgodnie z ustaleniami Zakładu Komunalnego w Kostrzynie z przewoźnikami odbiór ścieków dowożonych z nieruchomości na terenie gminy Kostrzyn ma być realizowan...