DRZĄZGOWO PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Kostrzyn, dnia 05 kwietnia 2022 roku INFORMACJA  Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Drzązgowo w dn...

Informacja

  Kostrzyn, dnia 23.03.2022 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na planowane prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Kostrzyn...

Aktualizacja informacji

Kostrzyn, dnia 16.03.2022 r Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na nieprzewidziane komplikacje awarii wodociągowej w m. Czerlejno w dniu 16.03.2022 roku  przerwa w dosta...

Informacja

Kostrzyn, dnia 14.03.2022 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na planowane prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Siedleczek w dn...

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art.9 ust.1 i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1372) oraz w oparciu o § 8 Statutu Za...

Awaria Kostrzyn ul. Żniwna

Kostrzyn, dnia 04.03.2022 r INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w ul. Żniwnej w Kostrzynie w dniu 04.03.2022 roku wystąpi ...

AWARIA SIEKIERKI UL. KLONOWA

Kostrzyn, dnia 02.03.2022 r INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w ul. Klonowej w Siekierkach Wielkich w dniu 02.03.2022 roku...