Komunikat

       Zgodnie z § 4 ptk. 2, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kostrzyn, przekazujemy informację o jakości wody do spożycia przez ludzi....