Adres: ul. Poznańska 2Siedziba Zakładu Komunalnego w Kostrzynie
62-025 Kostrzyn

TEL. 573 152 396

e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek w godz. 7.00 – 15.00

Dyrektor: mgr Kinga Czechowska
tel.: 61 8178 239

Sekretariat: Justyna Matuszewska
Kontakt w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych
tel.: 61 8178 239 wew. 31
e-mail: justyna.matuszewska@zkkostrzyn.pl

Główna Księgowa: mgr Kamila Bednarek
tel.: 61 8178 239 wew. 33
e-mail: kamila.bednarek@zkkostrzyn.pl

Z – ca Głównego Księgowego: mgr Emilia Zaworska
tel.: 61 8178 239 wew. 35
e-mail: emilia.zaworska@zkkostrzyn.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych: Dagmara Waligórska
tel.: 61 8178 239 wew. 39
e-mail: dagmara.waligorska@zkkostrzyn.pl

Księgowość ds. rozliczeń wody i kanalizacji: Hanna Nitka
Kontakt w sprawach dotyczących rozliczenia za wodę i ścieki oraz stan wodomierza
tel.: 61 8178 239 wew. 36
e-mail: hanna.nitka@zkkostrzyn.pl

Księgowość ds. rozliczeń zasobów mieszkaniowych:  mgr Ewa Budzyńska
Kontakt w sprawach czynszu za najem lokali
tel.: 61 8178 239 wew. 38
e-mail: ewa.budzynska@zkkostrzyn.pl

 

Przepompownia ścieków- Pogotowie wodociągowo- kanalizacyjne
Obiekt czynny całą dobę.
Adres: ul. Ignacewo 1, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel.: 61 8178 070

Stacja Uzdatniania Wody
Adres: ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn
tel.: 61 8178 994

Oczyszczalnia
Obiekt czynny całą dobę.
Adres: Skałowo 24, 62-025 Kostrzyn
tel.: 61 8178 069