logo

KOMUNIKAT  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO  w KOSTRZYNIE

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Wód Polskich w Poznaniu  dnia 11.05.2018r. wydał decyzję o zatwierdzeniu na okres trzech lat, Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kostrzyn.
Decyzja ta stała się ostateczna i wobec tego  została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu  04.06.2018r.

Zgodnie z art. 24f. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 11.06.2018r.

W związku z powyższym nowe stawki taryf określające opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały od 11.06.2018r. do 10.06.2021r.

Zatwierdzona taryfa dostępna jest  na stronie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie po adresem www.zkkostrzyn.pl w zakładce TARYFY.

Taryfa opłat dotyczy mieszkańców Gminy Kostrzyn korzystających z usług Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

Wysokość opłat za 1m3 wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na okres od dnia 11.06.2018r. do dnia 10.06.2021r. (w złotych, netto):

 

Woda

  

Taryfy obowiązujące

do dnia 10.06.2018r.

Okresobowiązywania taryf

od 11.06.2018r. do 10.06.2019r.

 

Okresobowiązywania taryf

od 11.06.2019r. do 10.06.2020r.

 

Okresobowiązywania taryf

od 11.06.2020r. do 10.06.2021r.

 

Grupa Cena zł/m3       Opłata abonamentowa dwumiesięczna Cena zł/m3       Opłata abonamentowa dwumiesięczna Cena zł/m3 Opłata abonamentowa dwumiesięczna Cena zł/m3 Opłata abonamentowa dwumiesięczna
W1 Gospodarstwa domowe, cele socjalno-bytowe 3,86 9,34 3,86 9,34 3,94 9,34 4,02 9,34
W2 Gospodarstwa domowe, cele socjalno-bytowe 3,86 7,79 3,86 7,79 3,94 7,79 4,02 7,79
W3 Gospodarstwa domowe, cele socjalno-bytowe 3,86 6,46 3,86 6,46 3,94 6,46 4,02 6,46
W4 Gospodarstwa domowe, cele socjalno-bytowe 3,86 6,46 3,86 6,46 3,94 6,46 4,02 6,46
W5 Gospodarstwa domowe, cele socjalno-bytowe 3,86          4,83 3,86 4,83 3,94 4,83 4,02 4,83
W6 Gospodarstwa domowe, cele socjalno-bytowe 3,86 3,27 3,86 3,27 3,94 3,27 4,02 3,27
W7 Przemysł spożywczy 3,91 9,34 3,93 9,34 3,99 9,34 4,07 9,34
W8 Przemysł spożywczy 3,91 7,79 3,93 7,79 3,99 7,79 4,07 7,79
W9 Pozostali odbiorcy 3,94 9,34 3,94 9,34 4,01 9,34 4,09 9,34
W10 Pozostali odbiorcy 3,94          7,79 3,94         7,79 4,01 7,79 4,09 7,79

Ścieki

       S1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków 6,57 8,02 6,60 8,02 6,75 8,02 6,78 8,02
S2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków 6,57 3,50 6,60             3,50 6,75 3,50 6,78 3,50

Do wyżej wymienionych cen i opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami (8%)

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania taryfy ceny i stawki opłat z VAT ulegają automatycznie zmianie.

Dyrektor

inż. Ryszard Dyzma