praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko :

Księgowa ds. rozliczania kosztów

 1. Wymagania niezbędne : wykształcenie : średnie lub wyższe ( rachunkowość, finanse, ekonomia)
 2. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. umiejętność obsługi komputera ( Pakiet Microsoft Office, środowisko Windows, poczta elektroniczna),
 6. znajomość obowiązujących regulacji prawnych  z zakresu realizowanych zadań, w szczególności :
  • ustawy o finansach publicznych
  • ustawy o rachunkowości
  • przepisów z zakresu prawa podatkowego oraz umiejętność ich  interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce,
 7. nieposzlakowana opinia.

Pozostałe szczegóły na stronie bip.zkkostrzyn.pl – oferty pracy

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  11.09.2018 r. na adres :

 

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
Tel. 61 8178239