praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko :

Dyspozytor ds. Transportu Publicznego

Wymagania niezbędne :

  1. wykształcenie wyższe , przynajmniej 2 lat doświadczenia w przewozie osób
  2. uprawnienia do kierowanie autobusem
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
  6. nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne ani dyscyplinarne,

 

Pozostałe szczegóły na stronie bip.zkkostrzyn.pl

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  31.07.2018 r. na adres :

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178239