praca-znak

Zakład Komunalny  w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko
Z-ca Główny Księgowy

  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, wyższe plus uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości,
  2. znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań ,

w szczególności :

  • zasad rachunkowości,
  • księgowości budżetowej,
  • sprawozdawczości budżetowej,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz od towarów i usług,
  • finansów publicznych,
  • rozliczeń ZUS,

Pozostałe szczegółowe informacje na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl  BIP – oferty pracy – w jednostkach organizacyjnych.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia   20.07.2018 r.  na adres :

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
tel.: 61 8178239
e-mail:
poczta@zkkostrzyn.pl