woda

Kostrzyn, dn. 22.01.2016r.

INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność wymiany zestawu hydrantowego w dniu 27.01.2016r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości:
– Czerlejno
– Mikuszyn
– Czerlejnko ul. Wierzbowa
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /61/ 8-178-070 – Przepompownia Główna Ignacewo 1.
Z poważaniem
mgr inż. Krzysztof Menes
Kierownik Wodociągów i Przepompowni