logo

INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, że w okresie od 01.12.2015 do 15.02.2016 r. przedstawiciel firmy projektowej ABRYS Technika Sp. z o.o. z Poznania legitymujący się upoważnieniem Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kostrzynie do dokonywania uzgodnień z mieszkańcami posesji lokalizacji przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych położonych przy ulicach:
– ul. Prądzyńskiego
– ul. Wielkopolska
– ul. Śląska
– ul. Nowotarskiego
– Osiedle Królewskie
– Siedlec gmina Kostrzyn
Uzgodnienia niezbędne są do opracowania ,,Dokumentacji projektowej na wymianę, modernizację i budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami„.

Za powyższe uzgodnienia nie będą pobierane żadne opłaty.
Szczegółowe informacje (całodobowo) można uzyskać pod numerem telefonu: /61/ 8-178-070 – Przepompownia Główna
Z poważaniem:

Dyrektor Zakładu Komunalnego

Ryszard Dyzma