kanalizacja0

Apel do mieszkańców Gminy Kostrzyn korzystających z sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy!

Zastanówmy się jak każdy z nas może przyczynić się do tego, aby ścieki odprowadzane z naszych domów w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko naturalne oraz aby koszt ich oczyszczenia był możliwie najniższy.

Rozwiązanie jest bardzo proste – wystarczy w sposób racjonalny i przemyślany korzystać z urządzeń sanitarnych. Nie wrzucajmy między innymi: owoców, warzyw, kości, odpadów kuchennych, pieluch, podpasek, mopów, szmat, patyczków do uszu, butelek plastikowych, kapsli, ręczników papierowych i nasączonych chusteczek, tłuszczów, olejów, farb i materiałów budowlanych.

Wymienione, przykładowe odpady pracownicy Zakładu Komunalnego na co dzień usuwają z sieci kanalizacyjnych lub z pomp na przepompowniach ścieków, a pamiętajmy, że każda awaria w postaci zatoru na sieci kanalizacyjnej lub konieczność czyszczenia bądź wymiany pomp generuje i zwiększa koszty związane z oczyszczaniem ścieków, a w konsekwencji powoduje wzrost cen za odprowadzanie ścieków. Wprowadzanie odpadów tworzących zatory na sieciach stanowi zagrożenie poprzez spiętrzanie ścieków i możliwość ich wypłynięcia i zalania np. piwnicy sąsiada.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych, ponieważ negatywnie wpływa na bakteriologię.

Pamiętajmy, że:

  1. Za nieprzemyślane działania obciążani są wszyscy mieszkańcy płacący rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.
  2. Kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, a nie stanowi śmietnika na odpady.

Efekty niewłaściwego korzystania z kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców Gminy są widoczne na Oczyszczalni ścieków w Skałowie:

kanalizacja1    kanalizacja2

kanalizacja3    kanalizacja4

Ilość szmat usunięta z pompy podczas rutynowego, cotygodniowego czyszczenia pomp przez pracowników oczyszczalni.

Specyficzne „znaleziska” usunięte z kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków:

kanalizacja5    kanalizacja6

                              Zdjęcie zużytego mopa          Drewniany kołek o Ø 10cm i wysokości 23cm

Kierownik Oczyszczalni
inż. Jarosław Bajon