woda

       Zgodnie z § 4 ptk. 2, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kostrzyn, przekazujemy informację o jakości wody do spożycia przez ludzi.

       Zakład Komunalny będący zarządcą Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie, Siekierkach Wielkich, Czerlejnie, Czerlejnku i Gułtowach informuje, iż woda produkowana i dostarczana mieszkańcom korzystającym z wyżej wymienionych ujęć wodnych spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz. 417). Orzeczenie o przydatności wody zostało wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykonanych w I półroczu 2015 r. przez Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

Ryszard Dyzma