praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Konserwator Maszynista Przepompowni.

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
  • prawo jazdy,
  • uprawnienia elektryczne (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.).

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  (CV zawierające informacje niezbędne dla celów rekrutacji, list   motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

na adres :

Zakład Komunalny w Kostrzynie

ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn

tel. 61 6698910

lub e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl

Aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy.