praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni.

 Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe magisterskie – technologia ochrony środowiska lub pokrewne,wyższe inżynierskie – technologia ochrony środowiska lub pokrewne,
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego ( w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności:
  • ochrony środowiska,
  • prawa budowlanego,
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,oraz umiejętność ich  interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce.

Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl  w zakładce BIP – oferty pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  07.06.2022 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl

 

Zakład Komunalny w Kostrzynie

ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn

Tel. 61 6698910