praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowiska:

 Konserwator maszynista  przepompowni 

 Wymagania:

  • wykształcenie  zawodowe lub średnie techniczne,
  • uprawnienia na obsługę koparko-ładowarki,

        prawo jazdy  / mile widziane uprawnienia na ciągnik z przyczepą/,

            dodatkowo mile widziane uprawnienia elektryczne.

Konserwator maszynista  wodociągu

 Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
  • prawo jazdy,

            uprawnienia elektryczne (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym   powyżej 1 kV.).

Konserwator maszynista oczyszczalni

 Wymagania:

  • wykształcenie  zawodowe lub średnie techniczne,
  • prawo jazdy  / mile widziane uprawnienia na ciągnik z przyczepą/,

            dodatkowo mile widziane uprawnienia elektryczne.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  (CV zawierające informacje niezbędne dla celów rekrutacji, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe). 

na adres : 

Zakład Komunalny

62-025 Kostrzyn ul. Poznańska 2 

tel. 61 6698910

lub e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl 

Aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy.