praca-znak

 

                                     Specjalista ds. dokumentacji

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. dokumentacji.

I. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe  – inżynieria środowiska lub pokrewne, wyższe – specjalizacja w zakresie projektowania  instalacji wod-kan.,
  2. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
  5. niekaralność  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.

Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl w zakładce  BIP – oferty pracy 

 Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  25.02.2022 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl 

Zakład Komunalny

62-025 Kostrzyn ul. Poznańska 2

Tel. 61 6698910