OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • obudowa studni głębinowej na SUW w Gułtowach – materiał skompletowany, rozpoczęcie prac zaplanowano od 28.09.2015
 • budowa sieci wodociągowej w ul. Lecha Etap I – zakończona
 • przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblewo –  zakończenie prac – ok. 15.10.2015
 • odwiert studni głębinowej na SUW w Czerlejnku – w trakcie realizacji. Odwiert zakończono na głębokości ok. 141m.
 • modernizacja SUW w Kostrzynie –  II etap
 • remoncie sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Wrzesińskiej – zakończono
 • wymiana wodomierzy przez firmę zewnętrzną – wymiana zostanie zakończona do końca października 2015 r.
 • budowa kanalizacji na Os. Kórnickim zlewnia K-2-  zakończenie inwestycji  ok. 20.10.2015r.
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich – inwestycja zrealizowana
 • budowa kanalizacji na Os. Kórnickim – przeprojektowanie zlewnia K-9 (projekt) – inwestycja w toku, termin zakończenia ok. 30.10.2015r.
 • budowa kanalizacji na Os. Kórnickim zlewnia K-3 – inwestycja w toku, termin zakończenia ok. 20.11.2015r.
 • budowa kanalizacji ul. Jaśminowa i droga do Ignacewa – inwestycja zrealizowana
 • renowacja kanalizacji w ul. Partyzantów w Kostrzynie