praca-znak

 

Specjalista ds. dokumentacji

 Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. dokumentacji.

 Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie – inżynieria środowiska lub pokrewne,
  2. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
  5. niekaralność  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.

Pozostałe szczegóły na stronie BIP.

 Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  29.11.2021 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
tel. 61 6698910