woda

Kostrzyn, dnia 26.07.2021 roku

INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność wykonania  prac ziemnych w Siekierkach Małych w ul. Rabowickiej w dniu 27.07.2021 roku wystąpi przerwa w dostawie wody w godz. od  10.00 do 12.00  dla odbiorców wody mieszkających  w miejscowości:

– Siekierki Wielkie ul. Szkolna

– Siekierki Małe ul. Rabowicka, ul. Polna

Wobec powyższego prosimy o dokonanie niezbędnych zapasów wody.

Ponadto informujemy, iż w przypadku nieprzewidzianych komplikacji lub innych zdarzeń, przerwa w dostawie wody może ulec wydłużeniu.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /61/ 8-178-070    Przepompownia Główna, ul. Ignacewo 1A, 62-025 Kostrzyn.