uwaga

W trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostępu do wody dla celów socjalno – bytowych,

prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych.

Jednocześnie apelujemy o

 nie podlewanie ogródków, trawników, upraw, napełniania basenów, mycia samochodów itp.,

w godzinach od 6 do 23.

Ponadnormatywny pobór wody w okresie letnim skutkuje obniżeniem ciśnienia wody lub nawet okresowym brakiem w jej dostawie dla mieszkańców naszej Gminy.