praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko:

Konserwator maszynista  wodociągu

Wymagania :

  • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
  • prawo jazdy,

–    uprawnienia elektryczne (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.).

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia 30.06.2021 r. (CV zawierające informacje niezbędne dla celów rekrutacji, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

na adres :

Zakład Komunalny

62-025 Kostrzyn ul. Poznańska 2

tel. 61 8178239

lub e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl

Aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy.