praca-znak

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zatrudni pracownika na stanowisko :
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie :  wyższe,
b) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zamówieniach publicznych,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office, środowisko Windows, poczta elektroniczna), komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
f) znajomość obowiązujących regulacji prawnych  z zakresu realizowanych zadań, w szczególności :
– Ustawy o finansach publicznych
– Ustawy o zamówieniach publicznych
oraz umiejętność ich  interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce,
g) nieposzlakowana opinia.

Pozostałe szczegóły na stronie BIP.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia  09.06.2021 r. na adres mailowy poczta@zkkostrzyn.pl

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178239