zbiorkink Gułtowy

Stacja Uzdatniania Wody Gułtowy:
w kwietniu tego roku zakończono budowę i oddano do eksploatacji zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności V = 100 m³. Zbiornik wykonano ze stali niskowęglowej typ S235JR. Zbiornik posiada wszystkie atesty Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności.
Koszt całkowity inwestycji budowy zbiornika retencyjnego wyniósł 245 743,79 zł brutto.