zbiornik

Stacja Uzdatniania Wody Siekierki Wielkie:
w czerwcu tego roku zakończono budowę i oddano do eksploatacji zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności V = 200 m³. Zbiornik wykonano ze stali niskowęglowej typ S235JR. Zbiornik posiada wszystkie atesty Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności.
Koszt całkowity inwestycji budowy zbiornika retencyjnego: 464 656,90 zł brutto.