logo

Kostrzyn, dnia 07 kwietnia 2020 roku

 INFORMACJA

Zgodnie  z § 4 pkt. 2,  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kostrzyn, przekazujemy informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zakład Komunalny będący Zarządcą Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie, Siekierkach, Czerlejnku oraz Gułtowach informuje, iż woda uzdatniana dostarczana mieszkańcom korzystającym z wyżej wymienionych ujęć wodnych spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2294).
Orzeczenie o przydatności wody zostało wydane przez Państwowy  Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykonanych w 2019 roku.

 

Z poważaniem:

Wojciech Ługowski

Kierownik Wodociągów i Przepompowni