Przerwa w dostawie wody

Kostrzyn, dnia 23.12.2016 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż w związku z budową sieci wodociągowej i koniecznością wykonania wcinki w sieć wodociągową w dn...

INFORMACJA

W związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej w ulicach: Modrakowej, Malwowej, Makowej, Liliowej, w części ulicy Kórnickiej oraz w ulicy Andrzejewo nr 6,8,10 w Kostrzynie, Zakład Ko...

Przerwa w dostawie wody w Gułtowach

Kostrzyn, dnia 18 listopada 2016 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż w związku z budową Oczyszczalni w Gułtowach a z tym związaną koniecznością wykonania wci...

Przerwa w dostawie wody – SIEDLEC

Kostrzyn, dn. 09.11.2016r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na budowie sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowo...

WYMIANA WODOMIERZY

Kostrzyn, dnia 05 października 2016 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, że w okresie od 06.10.2016 roku do 30.11.2016 roku w miejscowości Kostrzyn zostanie przeprowa...