OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

KOMUNIKAT  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO  w KOSTRZYNIE  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Wód Polskich w Poznaniu  dnia 11.05.2018r. wydał...

Informacja

Zakład Komunalny w Kostrzynie działając na podstawie art. 5  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z występującą bezdeszczową pogodą w trosce ...