INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie informuje, że od dnia 01.01.2020 roku inkasent nie będzie przyjmować należności za dostawę wody i odbiór ścieków. Zapłaty za faktury należy dokonywać w Banku...

INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie informuje, że od dnia 01.01.2020 roku inkasent nie będzie przyjmować należności za dostawę wody i odbiór ścieków. Zapłaty za faktury należy dokonywać w Banku...

Informacja

Kostrzyn, dnia 11 października  2019 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, że w okresie od 11.10.2019 roku do 30.11.2019 roku zostanie przeprowadzona wymiana wodomie...

Informacja

Odwołanie zakazu podlewania ogródków przydomowych  Z dniem 03 lipca 2019r Zakład Komunalny w Kostrzynie odwołuje zakaz podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych i napełniania ba...

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

KOMUNIKAT  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO  w KOSTRZYNIE  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Wód Polskich w Poznaniu  dnia 11.05.2018r. wydał...

Informacja

Zakład Komunalny w Kostrzynie działając na podstawie art. 5  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z występującą bezdeszczową pogodą w trosce ...