Informacja

Kostrzyn, dnia 30 sierpnia 2019 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność wykonania  prac elektrycznych na Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie ...

informacja

Kostrzyn, dnia 02.07.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z przyczyn technicznych w dniu 10.07.2019 roku stacja zlewcza na terenie przepompowni Ignacewo 1A będzi...

awaria wodociągowa

  Kostrzyn, dnia 21.06.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 21.06.2019 roku  w Kostrzynie ul. Estkowskie...

awaria wodociągowa

  Kostrzyn, dnia 22.05.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 22.05.2019 roku w Kostrzynie ul. Karłowicza ...

Awaria Kostrzyn ul. Półwiejska

Kostrzyn, dnia 10.04.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 10.04.2019 roku  w Kostrzynie ul. Półwiejska  wy...

Awaria Kostrzyn ul. Sienkiewicza

  Kostrzyn, dnia 20.03.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 20.03.2019 roku  w Kostrzynie ul. Sienkiewic...