WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!   Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 uprzejmie informujemy, iż do końca tygodnia Zakład Komunalny w Kostrzynie nie będzie bezpośrednio przyjmował i obsłu...

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 02.04.2021 r. Zakład Komunalny w Kostrzynie będzie czynny  w godz. 7.00 – 13.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy....

KOMUNIKA ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art.9 ust.1 i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz w oparciu o § 8 Statutu Zak...

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 11.09.2018 r. zostaje otwarty punkt zlewny na Głównej Przepompowni Ścieków w Kostrzynie. Wobec powyższego prosimy o nie zrzucanie ścieków z terenu Gminy Kostrzyn...

INFORMACJA

Informujemy, iż uruchomienie stacji zlewczej na Głównej Przepompowni Ścieków ul. Ignacewo 1 w Kostrzynie przewidujemy w terminie od 22 września br. Powyższe podyktowane jest koniecznością wpr...

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców Gminy Kostrzyn, że od dnia 10.08.2018r proces technologiczny dla Oczyszczalni Ścieków w Skałowie został przywrócony do pełnej sprawności. Oczyszczalnia działa w spos...

INFORMACJA

Szanowni Państwo! Informujemy, że zgodnie z ustaleniami Zakładu Komunalnego w Kostrzynie z przewoźnikami odbiór ścieków dowożonych z nieruchomości na terenie gminy Kostrzyn ma być realizowan...

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z problemami związanymi z konserwacją reaktora nr 1 na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, ścieki ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie  Gm...

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dobiegają końca prace związane z konserwacją reaktora biologicznego nr 1 na Oczyszczalni Ścieków w Skałowie. Reaktor nr 1 pozostanie wyłączony z eksploatacji na cza...

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców Siekierek Wielkich, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych reaktora biologicznego na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Skałowie  woda w rowie...