Wymiana wodomierzy w Kostrzynie

Kostrzyn, dnia 17 stycznia 2017 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, że w okresie od 20 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r  zostanie przeprowadzona wymiana wodomierzy...

Przerwa w dostawie wody – Rujsca

Kostrzyn, dn. 16.01.2017r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z powodu usuwania awarii na SUW w Rujscy, dnia 16.01.2017 roku wystąpi przerwa w dostawie wody w godz. od...

Przerwa w dostawie wody

Kostrzyn, dn. 03.01.2016 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z powodu usuwania awarii na przyłączu wodociągowym w miejscowości Czerlejno, ul. Kleszczewska w dniu ...

Przerwa w dostawie wody

Kostrzyn, dnia 23.12.2016 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż w związku z budową sieci wodociągowej i koniecznością wykonania wcinki w sieć wodociągową w dn...

INFORMACJA

W związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej w ulicach: Modrakowej, Malwowej, Makowej, Liliowej, w części ulicy Kórnickiej oraz w ulicy Andrzejewo nr 6,8,10 w Kostrzynie, Zakład Ko...

Przerwa w dostawie wody w Gułtowach

Kostrzyn, dnia 18 listopada 2016 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż w związku z budową Oczyszczalni w Gułtowach a z tym związaną koniecznością wykonania wci...

Przerwa w dostawie wody – SIEDLEC

Kostrzyn, dn. 09.11.2016r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na budowie sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowo...