Wolne stanowiska pracy

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowiska:   –Konserwator maszynista  przepompowni Wymagania : wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, prawo jazdy / mile ...

Wolne stanowisko pracy

Zakład Komunalny  w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko             Księgowa ds. rozliczania kosztów :   Wymagania niezbędne wykształcenie : wyższe magisterskie ( rach...

Wolne stanowisko pracy

Zakład Komunalny  w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko :            Kierownik Wodociągów i Przepompowni   Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie – in...

Awaria ul. Konopnicka

Kostrzyn, dnia 22.08.2017 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii na sieci wodociągowej w dniu 22.08.2017 roku,  wystąpi przerwa w dos...

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Kostrzyn, dnia 26  lipca 2017 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność wymiany zestawu hydrantowego w ul. Kurpińskiego w miejscowości Kostrzy...

AWARIA

Kostrzyn, dnia 19 lipca 2017 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii zestawu hydrantowego w skrzyżowaniu ul. Kleszczewskiej ...